DROG-FRI VÄRLD
UNDERVISNINGSINSLAG FÖR IPHONE

Den bästa lösningen på drogproblemet är information.

Mycket av det ungdomar hör om gatudroger kommer från dem som säljer dem. Stiftelsen för en Drogfri värld erbjuder vuxna praktiska verktyg så att de kan ge ungdomar stabila fakta som hjälper dem att välja att leva ett drogfritt liv.

Ingen ifrågasätter hur allvarligt drogproblemet är och dess förödande inverkan på ungdomar. Skolarbetet blir lidande, men vad värre är, droger undergräver ungdomars hälsa och förstör deras liv.

Den bästa lösningen är att nå ungdomar med effektiv, saklig information om droger – innan de börjar experimentera med droger. Barn i låg- och mellanstadieåldrarna, tonåringar och unga vuxna som känner till verkliga fakta om droger är mycket mindre benägna att börja använda dem.

Denna app ger dig allt material i Undervisningspaketet Sanningen om droger, och innehåller praktiska verktyg man behöver för att informera ungdomar om drogmissbruk.

Det centrala i stiftelsens informationsprogram utgörs av den 1 timme och 42 minuter långa Dokumentär Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser.

Dokumentär kompletteras med tretton häften och prisbelönta infoannonser. Alla dessa filmer och häften erbjuds för visning eller nedladdning genom denna app, när som helst, så att man sedan kan använda dem i alla undervisningsmiljöer både online och offline.

Informations-appen Sanningen om droger är det ideala hjälpmedlet. Den tillgodoser den allt större efterfrågan på praktiska verktyg som hjälper lärare, instruktörer och specialister på drogförebyggande verksamhet att förmedla sanningen om droger på ett snabbt och effektivt sätt.

Appen innhåller fullständiga lektionsplaneringar, uppgifter och klassrumsaktiviteter som fångar och bibehåller ungdomars uppmärksamhet och uppmuntrar dem att delta. Elever är villiga att läsa, titta på och, vilket är viktigast, använder informationen för att fatta riktiga beslut om droganvändning.


  <ul>
    <li>En fullt interaktiv klassrumsmiljö skapad för att underlätta flera undervisningsmiljöer, och som ger verktyg till både lärare och elev.</li>
    <li>Lärare kan använda appen för att genomföra undervisningsplanen med eleverna direkt i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
    <li>Lärare kan, tillsammans med eleverna, steg för steg, gå igenom undervisningsplanen, så som den beskrivs i kronologisk ordning på svarta tavlan, där eleverna kan skriva svaren på uppgifterna och skriva sina uppsatser.</li>
  <ul>

  <ul>
    <li>Lektionsplanen är flexibel och anpassningsbar, vilket innebär att läraren kan anpassa materialet så att det passar för vilket klassrumsschema som helst eller arbeta med en befintlig undervisningsplan.</li>
    <li>Dessutom ingår ett lärarhandledningsavsnitt som innebär att läraren har hela utbildarhandledningen och lektionsplaneringen för varje lektion lätt tillgänglig, och ger honom verktyg så att han kan förbereda lektionerna och möjliggör även leverans av undervisningsplanen steg för steg med hjälp av iPad direkt i klassen.</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.</li>
    <li>En framstegstavla tillhandahålls så att du kan hantera dina elever, granska framstegen och ge betyg till varje elev.</li>
    <li>Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.</li>
    <li>Ett kungörelse- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

  <ul>
    <li>Alla drogfri världs undervisningsvideor, broschyrer och annat material finns i resursavsnittet, och går i linje med lektionerna; videorna kan man titta på direkt:
      <ul>
        <li>Dokumentären Sanningen om droger är en effektiv, okonventionell informationsfilm som tar upp var och en av de vanligaste missbrukade drogerna. </li>
        <li>På dvd:n ingår de 16 infoannonserna ”De sa/De ljög”, som var och en fokuserar på hur tillfälligt bruk av en drog kan leda till bestående fördärv.</li>
        <li>De 13 faktafyllda häftena i <em>Sanningen om droger</em>-serien <em>informerar</em> på ett enkelt men effektivt sätt om droger. </li>
      </ul>
    </li>
    <li>Dessutom kan allt material laddas ner för visning, så att man kan använda dem oavsett om du är online eller offline</li>
  </ul>