DROGFRI VÄRLD
ONLINE-UNDERVISNING

Den bästa lösningen för drogproblemet är information.

Mycket av det ungdomar hör om gatudroger kommer från dem som säljer dem. Stiftelsen för en Drogfri värld erbjuder vuxna praktiska verktyg så att de kan ge ungdomar stabila fakta som hjälper dem att välja att leva ett drogfritt liv.

Ingen ifrågasätter hur allvarligt drogproblemet är och dess förödande inverkan på ungdomar. Skolarbetet blir lidande men vad värre är, droger undergräver ungdomars hälsa och förstör deras liv.

Den bästa lösningen är att nå ungdomar med effektiv, saklig information om droger – innan de börjar experimentera med droger. Barn i låg- och mellanstadieåldrarna, tonåringar och unga vuxna som känner till verkliga fakta om droger är mycket mindre benägna att börja använda dem.

Undervisningswebbsajten erbjuder allt Sanningen om drogers informationsmaterial, och innehåller praktiska verktyg man behöver för att informera ungdomar om drogmissbruk.

Det centrala i stiftelsens informationsprogram utgörs av den 1 timme och 42 minuter långa dokumentären Sanningen om droger: Verkliga människor – verkliga berättelser.

Dokumentären kompletteras med tretton häften och prisbelönta infoannonser. Alla dessa filmer och häften erbjuds för visning eller nedladdning genom denna app när som helst, så att man sedan kan använda dem i alla undervisningsmiljöer både online och offline.

Undervisningspaketet Sanningen om droger tillgodoser den ständigt växande efterfrågan på praktiska verktyg som hjälper lärare, instruktörer och handledare att förmedla sanningen om droger på ett snabbt och effektivt sätt.

Webbplatsen har fulla lektionsplaneringar, uppgifter och klassrumsaktiviteter som fångar och bibehåller ungdomars uppmärksamhet och uppmuntrar dem att delta. Elever är villiga att läsa, titta på och, vilket är viktigast, använder informationen för att fatta riktiga beslut om droganvändning.


Online-utbildningens webbsajt är byggd för att underlätta flera inlärningsmiljöer genom att ge verktyg till både lärare och elever.

  <ul>
    <li>Lärare kan använda webbsajten för att genomföra undervisningsplanen med eleverna i klassrummet</li>
    <li>Handledare och hemlärare (lärare som undervisar sjuka elever i hemmet) kan hantera flera elever samtidigt och kan anpassa undervisningsplanen efter behoven hos vissa elever på avlägsna platser eller när undervisningen ges till en enskild elev.</li>
  <ul>

    Den fullständiga lektionsplanen är inbyggd i webbsajten för online-undervisningen, som ger alla verktygen för den fullständiga undervisningsplanen.

    Lärarguiden förser en med detaljerade instruktioner för varje steg av undervisningsplanen, bland annat ytterligare instruktioner för enbart läraren, och information om hur man bedömer elevernas prestationer.

     Lektioner anpassade för eleverna tillhandahålls på webbsajten, så att eleven kan följa med på sin egen dator (om han eller hon har en sådan tillgänglig); lektionerna är också lätta att använda för lärare närhelst han behöver dem.

  Avsnittet med anslagstavlan ger läraren möjlighet att anslå elevers föredömliga svar på tavlan, så att övriga elever kan se dem; han kan här också ge meddelanden till eleverna.

  En framstegstavla tillhandahålls så att du kan hantera dina elever, granska framstegen och ge betyg till varje elev.

  <ul>
    <li>Dessutom ingår ett elev- betygssystem, som gör det möjligt att betygsätta varje steg och skriva anteckningar för vart och ett</li>
    <li>Ett kungörelse- och meddelandesystem möjliggör för läraren att skicka och ta emot personligt anpassade meddelanden till och från enskilda elever</li>
  </ul>

  Dessutom ingår ett elev- betygssystem som ger möjlighet att betygsätta varje steg och skriva noteringar på varje.

  <ul>
    <li>Alla Drogfri världs undervisningsvideor, häften och annat material kan laddas ner från webbsajten, och är i linje med lektionerna; videorna kan visas omedelbart:
      <ul>
        <li>Dokumentären Sanningen om droger är en effektiv, okonventionell informationsfilm som tar upp var och en av de vanligaste missbrukade drogerna. </li>
        <li>På dvd:n ingår de 16 infoannonserna ”De sa/De ljög”, som var och en fokuserar på hur tillfälligt bruk av en drog kan leda till bestående fördärv.</li>
        <li>De 13 faktafyllda häftena i <em>Sanningen om droger</em>-serien <em>informerar</em> på ett enkelt men effektivt sätt om droger.</li>
      </ul>
    </li>
  </ul>